Uitgebreide dekvoorwaarden 2024  

Dekgelden en dekseizoen 2024

 • De dekgelden van onze hengsten bestaan uit 2 delen:

1e deel - vaste kosten + 2e deel - bij dracht merrie

 • Arendsnest’s Cappuccino

Vaste kosten € 125,00 + bij dracht € 200,00 = totaal € 325,00

 • Heihoeve’s Florencio

Vaste kosten € 175,00 + bij dracht € 250,00 = totaal € 425,00

 • De genoemde dekgelden zijn exclusief stamboek-afdracht, stallingskosten, eventuele veterinaire kosten, eventuele inseminatie kosten en eventuele verzendkosten. Wij zijn vrijgesteld van BTW.

 • Het dekseizoen loopt van 15 maart tot en met 15 augustus 2024.

 • Arendsnest’s Cappuccino dekt uitsluitend natuurlijk op ons station. Er wordt niet met hem gereisd.

 • Heihoeve’s Florencio dekt uitsluitend KI, hij is dagelijks vers beschikbaar.

Stallingskosten 2024

 • Stallingskosten bedragen € 7,50 per dag. Merries die bij ons op het station verblijven graag binnen 5 dagen na dekken ophalen. Indien de merrie langer bij ons zal verblijven dan zal er een toeslag van € 5,00 per dag in rekening gebracht worden.

 • De stallingskosten en eventuele veterinaire kosten dienen bij ophalen contant voldaan te worden of vooraf te zijn overgemaakt op ons bankrekeningnummer.  

 • Merries die bij ons op het station verblijven dienen te zijn ontwormd en te zijn ingeënt tegen influenza.

 • Bij het brengen van de merrie graag een kopie van het stamboompapier meebrengen (indien mogelijk). De merrie dient tijdens het verblijf bij ons op het station vergezeld te zijn van haar paspoort.

Sperma bestellen Heihoeve’s Florencio

 • Verzendsperma dient een dag van te voren besteld te worden, dit kan tot 21:00 uur 's avonds via telefoonnummer 06 - 38 50 93 66 (bij geen gehoor: stuur een (whattsapp) bericht of spreek een bericht in).

 • Bij verzendsperma komen de verzendkosten voor rekening van de merriehouder.

 • De kosten voor merriebegeleiding en inseminatie is voor rekening van de merriehouder.

 • Graag bij bestelling de gegevens van de merriehouder en merrie doorgeven en/of vermelden (kopie stamboompapier).

Gustregeling

 • Bij een guste merrie worden enkel de genoemde vaste kosten in rekening gebracht, mits wij vóór 1 oktober 2024 een geldige gust verklaring van een dierenarts hebben ontvangen.

 • De overige kosten zoals stallingskosten, eventuele verzendkosten en eventuele veterinaire kosten komen wel voor rekening van de merriehouder.

Facturatie

 • Indien wij vóór 1 oktober 2024 geen geldige gustverklaring hebben ontvangen zullen wij een factuur verzenden voor het volledige dekgeld eventueel vermeerderd met de verzendkosten.

 • Indien wij vóór 1 oktober 2024 wel een geldige gustverklaring hebben ontvangen zullen wij een factuur zenden voor de vaste kosten eventueel vermeerderd met de verzendkosten.

Veulenregistratie

 • Alle veulens van onze hengsten kunnen geregistreerd worden bij het Nederlands New Forest Pony Stamboek.

Risico’s

 • Alle risico's gedurende vervoer, verblijf en tijdens het dekken, scannen en/of insemineren zijn voor rekening van de merriehouder.